Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Založení a vznik společenství vlastníků není žádná věda. Stačí se držet pravidel

Valí se na vás povinnost založit společenství vlastníků jednotek? Pokud ano, nemějte z toho obavy. Dá se to zvládnout poměrně snadno. Chce to jen přesně vědět, co a jak máte dělat = čtěte článek.
zalozeni a vnik SVJ neni veda

Celý proces založení společenství vlastníků jednotek (SVJ) se skládá ze dvou kroků:

 1. ze založení na základě přijetí stanov
 2. ze vzniku řádným zápisem do veřejného rejstříku společenství

Ale pěkně od začátku.

Kdy vzniká povinnost založit společenství vlastníků

Majitelé bytových jednotek nemají vždy zcela jasno v tom, za jakých podmínek vzniká povinnost založení SVJ. K tomu dochází v případě, kdy se jednotliví majitelé stanou vlastníky jednotek v domě tak, že vznikne alespoň pět vymezených jednotek, z nichž jsou alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků. Prohlášení musí podle § 1166 odst. 2 občanského zákoníku obsahovat také návrh stanov společenství.

 Povinnost k založení SVJ vojak
Povinnost k založení SVJ je jasně stanovena

K právoplatnému založení SVJ pak dochází v okamžiku zápisu změny vlastnických práv v důsledku prohlášení do katastru nemovitostí. Tedy ve chvíli, kdy jsou do katastru nemovitostí zapsány jednotlivé jednotky v domě vymezené prohlášením. Po založení SVJ nesmíte zapomenout podat návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku. SVJ pak vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku společenství vlastníků.

Teď se pojďme podrobněji podívat na dva kroky, které vedou k založení a vzniku SVJ.

1. Založení společenství vlastníků jednotek

Podle zákona máte pro založení SVJ dvě možnosti. Jako první se nabízí uvedení stanov rovnou do prohlášení vlastníka. Druhý způsob vyžaduje přijetí stanov v rámci zakladatelského právního jednání vlastníků jednotek. 

Pokud se rozhodnete uvést stanovy přímo do prohlášení vlastníka, odpadne vám povinnost přítomnosti notáře při schvalování stanov. Tento případ se uplatňuje pouze v ojedinělých situacích.

Jak na založení SVJ pohlíží občanský zákoník
Jak na založení SVJ pohlíží občanský zákoník?

Nový občanský zákoník vykládá založení SVJ takto:

1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Společenství vlastníků může založit i jediný vlastník všech jednotek. Ke schválení stanov se vyžaduje jejich přijetí na ustavující schůzi většinou hlasů všech vlastníků jednotek, nebo shoda všech vlastníků jednotek na jejich obsahu.

(2) Stanovy obsahují alespoň

a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo

b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě

c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek

d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení

e) určení prvních členů statutárního orgánu

f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí

(3) Údaj podle odstavce 2 písm. e) lze po vzniku společenství vlastníků ze stanov vypustit; stanovy mohou svěřit toto rozhodnutí do působnosti statutárního orgánu. Toto rozhodnutí se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov.

(4) Rozhodnutí ustavující schůze o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která obsahuje schválený text stanov. Zakládá-li se společenství vlastníků přijetím stanov všemi vlastníky jednotek, vyžadují stanovy formu veřejné listiny. Zakládá-li společenství vlastníků jediný vlastník všech jednotek, stanovy formu veřejné listiny nevyžadují.

(5) Při změně stanov se forma veřejné listiny nevyžaduje.

2. Vznik společenství vlastníků jednotek

K tomu dochází zápisem do rejstříku společenství. Nejdříve však musíte podat návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku, který lze provést pouze pomocí inteligentního formuláře. K návrhu musíte připojit i tyto přílohy:

 • prohlášení vlastníka nemovitosti a vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o zápisu do katastru nemovitostí
 • čestné prohlášení všech členů volených orgánů (členové výboru, předseda společenství vlastníků, členové kontrolní komise ad.) včetně jejich souhlasů se zápisem do rejstříku společenství
 • doložení zápisu ze zasedání výboru všech osob, které byly zvoleny do pozic rozhodnutím výboru (funkce předsedy, místopředsedy a kontrolní komise)
 • kolky

Finální návrh na zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek, se všemi potřebnými přílohami, podávají buď všichni členové výboru, předseda SVJ, nebo externí předseda společenství vlastníků jednotek. 

Založení a vznik společenství vlastníků rychle a pohodlně

Pokud vám stále založení a vznik SVJ není zcela jasné, nechce se vám to řešit, nebo máte jakékoliv dotazy, pište/volejte. V rámci našich služeb vám pomůžeme s konkrétními kroky, neba za vás vyřešíme založení a vznik SVJ od A do Z:

 • vypracujeme stanovy společenství, které se stanou součástí prohlášení vlastníka
 • vypracujeme veškeré dokumenty potřebné pro zapsání společenství do veřejného rejstříku (návrh na zápis společenství do rejstříku, zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy, prohlášení členů výboru, že souhlasí se zápisem do rejstříku a že splňují podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce atd.)
 • podáme návrh na zápis příslušnému rejstříkovému soudu

Založení i správu SVJ vyřešíme za vás pohoda voda
Založení i správu SVJ vyřešíme za vás. A vy máte naprostý klid
Profesionální správa společenství vlastníků = ušetříte náklady i starosti

S naší profesionální správou bytových domů můžete veškeré starosti hodit za hlavu. O vše se postaráme my. Vyřešíme:

 • celkovou administrativu a vedení účetnictví
 • rozúčtování záloh
 • veškerou komunikaci s úřady i vlastníky bytových jednotek
 • analýzu bytového domu
 • opravy a revize
 • technický dozor pro drobné práce
 • základní právní servis
 • finanční servis
 • výběrová řízení
 • monitoring dotačních programů

Cena profesionální správy společenství vlastníků je 150 Kč/byt/měsíčně. Vše další o správě SVJ se dozvíte na této stránce. V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte. 

Picture of Jakub Moravec
Jakub Moravec

Píšu novinky, tipy a doporučení
ze světa realit a financí

neplatici najemnik zklamani
Co dělat, když nájemník neplatí

Kdo nezažil, neuvěří. Vystěhovat neplatící nájemníky může být dost obtížné. Občanský zákoník je totiž chrání, i když přestanou plnit svoje povinnosti. Co v takové situaci můžete dělat a co rozhodně ne? Článek prozradí.

Čtěte více »